Bin mc

Bn c

nh k

Mn tr

B sung

Qun l

Chc nng nghip v:

 • Phn h tra cu n phm l khi chng trnh cho php bn c truy cp tra cu thng tin v cc n phm c lu gi trong c s d liu ca th vin.

 • Cho php bn c kim tra v tnh trng ca bn thn nh cc thng tin v th, thi hn c hiu lc v th, danh sch nhng n phm ang gi.

 • Cho php bn c c th giao tip vi th vin nh ng gp cc kin, nhn xt, gi cc khiu ni hoc c cc thng bo sch mi ca th vin, ti v cc phn mm dng chung.

 • H tr a ngn ng.

 • L phn h duy nht ngi dng chng trnh c th khai thc m khng cn phi c ngi qun tr cp pht quyn.

Tnh nng s dng:

 • Phn h tra cu cho php bn c c th tm kim bt c dng n phm no theo t hp logic ca  nhiu tiu ch khc nhau. Cc mu tm kim c th c tu bin ph hp vi tnh cht d liu v yu cu c th ca tng th vin.

 • Phn h tra cu cho php tm kim ton vn trn cc on tm tt ca n phm hoc trn cc n phm di dng in t.

 • Kt qu tr li theo danh sch lit k cc n phm tm c theo tng trang vi 20 u n phm trn mi trang. Bn c c th gii hn s n phm tr li ti a cho mt yu cu tm kim.

 • Khi xem chi tit mt n phm, chng trnh cho php bn c kim tra xem n phm c ri khng. Nu ri, bn c c th nhp yu cu t mn t xa v nu khng ri th chng trnh s thng bo khi no n phm s ri. Chng trnh cng t ng gi cc n phm trong th vin c cng ch vi n phm ang xem gip bn c c mt s la chn rng hn.

 • Nu n phm c lu di dng in t (cc trang Web hay trang vn bn), chng trnh cho php bn c ti v v xem mt cch trc tuyn.

 • H tr chun tm kim lin th vin Z39.50

 

Copyright 2000, Tinh Van Co., LTD.