Dữ liệu biên mục

 • 100 câu hỏi đáp về mỹ thuật ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh /Uyên Huy, Trương Phi Đức, Lê Bá Thanh (biên soạn).. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2011 .- 335 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .-
 • 100 câu hỏi đáp về mỹ thuật ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh / Uyên Huy, Trương Phi Đức, Lê Bá Thanh (biên soạn). -- TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2011

          335 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
          Tài liệu tham khảo: tr.355
          1. Mỹ thuật -- TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Lịch sử và phê bình. I. Uyên Huy, biên soạn. II. Trương, Phi Đức, biên soạn. III. Lê, Bá Thanh, biên soạn.

  Số phân loại : 709.597 79
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 709.597 79 M458TR

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 2B  Số bản 6
  Các ĐKCB có : L152B002688-90, L172B007708-9, R152B002687
  Các ĐKCB rỗi : L152B002688, L152B002689, L152B002690, L172B007708, L172B007709, R152B002687
  Kho : B  Số bản 4
  Các ĐKCB có : L15B025867-8, L15B025870, R15B025866
  Các ĐKCB rỗi : L15B025867, L15B025868, L15B025870, R15B025866
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập