Dữ liệu biên mục

 • Văn hóa Mỹ thuật Huế / Chu Quang Trứ. - H. : Mỹ thuật, 2000 .- 272 tr. : hình minh hoạ ; 21 cm .-
 • Chu, Quang Trứ
  Văn hóa Mỹ thuật Huế / Chu Quang Trứ. -- H. : Mỹ thuật, 2000

          272 tr. : hình minh hoạ ; 21 cm
          1. Văn hoá mỹ thuật -- Huế. 2. Văn hoá -- Huế. 3. Mỹ thuật -- Huế.

  Số phân loại : 709.597 4
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 709.597 4 V115H

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 2B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R152B003007
  Các ĐKCB rỗi : R152B003007
  Kho : B  Số bản 4
  Các ĐKCB có : L03B002117-8, R03B002115-6
  Các ĐKCB rỗi : L03B002117, L03B002118, R03B002115, R03B002116
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập