Leader00881nam a2200229 4500
001CVL030001936
040##$aĐHVHTPHCM
0410#$aVie
08214$a709.597 $bM600TH
1001#$aNguyễn, Quân
24510$aMỹ thuật ở làng = $bArt in the Vietnamese village / $cNguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng.
24631$aArt in the Vietnamese village
260##$aH. : $bMỹ thuật, $c1991
300##$a248 tr. : $bhình ảnh ; $c20 cm
5050#$aSách gồm 7 phần :
-- Phần I. Văn hóa làng - Mỹ thuật làng.
-- Phần II. Cảnh quang làng.
-- Phần III. Đình làng.
-- Phần IV. Chùa làng.
-- Phần V. Đền, lăng và các kiến trúc khác ở làng.
-- Phần VI. Tranh khắc gổ ở làng.
-- Phần VII. Mỹ thuật thủ công ở làng
650#4$aMỹ thuật $zViệt Nam $xLịch sử
650#4$aMỹ thuật làng $zViệt Nam $xLịch sử
7001#$aPhan, Cẩm Thượng
900 True
911 Nguyễn Văn Xuyên>
925 G
926 A
927 SH
.