Dữ liệu biên mục

 • Lược sử mỹ thuật Việt Nam (thời kỳ cổ đại và phong kiến) /Trịnh Quang Vũ.. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2002 .- 320 tr. ; 21 cm .-
 • Trịnh, Quang Vũ
  Lược sử mỹ thuật Việt Nam (thời kỳ cổ đại và phong kiến) / Trịnh Quang Vũ. -- H. : Văn hóa - Thông tin, 2002

          320 tr. ; 21 cm
          Tài liệu tham khảo: tr.313-318

          Summary: Giới thiệu sơ lược mỹ thuật Việt Nam, thời cổ đại và phong kiến

          Contents: Sách gồm 2 phần:
  -- Phần I: Mỹ thuật Việt Nam qua các thời đại
  -- Phần II: Khảo cứu chuyên biệt

          1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- Thời cổ đại. 2. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- Thời phong kiến.

  Số phân loại : 709.597
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 709.597 L557S

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R05B010004
  Các ĐKCB rỗi : R05B010004
  Kho : SDH  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R12SDH000104
  Các ĐKCB rỗi : R12SDH000104
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập