Dữ liệu biên mục

 • Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / Trần Lâm Biền (chủ biên). - H. : Văn hóa dân tộc : Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2001 .- 324 tr.: hình minh họa ; 19cm .-
 • Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / Trần Lâm Biền (chủ biên). -- H. : Văn hóa dân tộc : Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2001

          324 tr.: hình minh họa ; 19cm
          Danh mục ảnh minh họa: tr.302-309
          Tài liệu tham khảo: tr.310-320

          Summary: Giới thiệu những khái niệm cơ bản về nghệ thuật trang trí của người Việt

          Contents: Gồm các phần:
  - Dẫn luận.
  - Phần I: Giai đoạn tiền sử và sơ sử.
  - Phần II: Giai đoạn tự chủ

          1. Nghệ thuật trang trí -- Người Việt. I. Trần, Lâm Biền Chủ biên.

  Số phân loại : 745.409 597
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 745.409 597 TR106TR

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : BT    Số bản 1
  Các ĐKCB có : R05BT000133
  Kho : B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R15B026222
  Các ĐKCB rỗi : R15B026222
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập