Dữ liệu biên mục

 • Triển lãm mỹ thuật toàn quốc = $bNational fine art exhibition /Nhiều tác giả ; Bộ Văn hóa Thông tin (biên soạn).. - H. : Bộ Văn hóa Thông tin, 2001 .- 186 tr. : Hình ảnh ; 29 cm .-
 • Triển lãm mỹ thuật toàn quốc = National fine art exhibition / Nhiều tác giả ; Bộ Văn hóa Thông tin (biên soạn). -- H. : Bộ Văn hóa Thông tin, 2001

          186 tr. : Hình ảnh ; 29 cm
          1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Triển lãm. I. Bộ Văn hóa Thông tin, biên soạn. II. Title: National fine art exhibition.

  Số phân loại : 708.959 7
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 708.959 7 TR305L

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R15B027264
  Các ĐKCB rỗi : R15B027264
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập