Dữ liệu biên mục

 • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: $bKỷ yếu / Nhiều tác giả. - H. : Văn hóa - Thông tin, 1993 .- 136 tr. ; 27 cm .-
 • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Kỷ yếu / Nhiều tác giả. -- H. : Văn hóa - Thông tin, 1993

          136 tr. ; 27 cm

          Summary: Những bài nghiên cứu của nghiều tác giả trong và ngoài nước về mỹ thuật Việt Nam và thế giới, do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam biên soạn, giới thiệu

          Contents: Kỷ yếu bao gồm các phần:
  I. Mỹ thuật Việt Nam
  II. Mỹ thuật thế giới
  III. Tư liệu mỹ thuật - trao đổi nghiệp vụ
  IV. Tin tức hoạt động mỹ thuật và bảo tàng mỹ thuật trong nước và thế giới

          1. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam -- Kỷ yếu. 2. Mỹ thụât -- Kỷ yếu.

  Số phân loại : TK-708.959 7
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : TK-708.959 7 B108T

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : BT    Số bản 1
  Các ĐKCB có : R05BT000244
  >> Ấn phẩm không phục vụ <<
  Các mục từ truy cập