Dữ liệu biên mục

 • Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam /Nhiều tác giả.. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2005 .- 168 tr. : hình ảnh ; 25 cm .-
 • Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam / Nhiều tác giả. -- H. : Văn hóa - Thông tin, 2005

          168 tr. : hình ảnh ; 25 cm

          Summary: Giới thiệu 30 tác giả kèm theo tác phẩm đã gắn bó với nền Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam: Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Nguyễn Văn Y, Lê quốc Lộc..

          1. Mỹ thuật ứng dụng -- Việt Nam .

  Số phân loại : 745.095 97
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 745.095 97 M600TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R15B026672
  Các ĐKCB rỗi : R15B026672
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập