Dữ liệu biên mục

 • Mỹ thuật Hy Lạp và khảo cổ /John Griffiths Pedley ; Phạm Thiếu Hương, Huỳnh Ngọc Trảng (dịch). . - H. : Mỹ thuật, 2006 .- 386tr. : hình ảnh ; 27cm .-
 • Pedley, John Griffiths
  Mỹ thuật Hy Lạp và khảo cổ / John Griffiths Pedley ; Phạm Thiếu Hương, Huỳnh Ngọc Trảng (dịch).. -- H. : Mỹ thuật, 2006

          386tr. : hình ảnh ; 27cm
          Dịch từ tiếng Anh

          Summary: Tài liệu tập trung vào việc mô tả trật tự biên niên sử một cách sơ bộ và bước đầu tìm hiểu các công trình xây dựng và hiện vật thời cổ đại Hy Lạp, giúp bạn đọc thấu hiểu đầy đủ các công trình "tim óc" của người Hy Lạp trong những mối liên quan chính yếu của họ.

          Contents: Tài liệu gồm 10 chương:
  -- Chương 1: Người Aegea ở thiên nhiên kỷ thứ 3 (khoảng năm 300 - 200 trước công nguyên).
  -- Chương 2: Thời kỳ đồ đồng giữa (khoảng năm 2000 - 1550 trước công nguyên) .
  -- Chương 3: Thời kỳ đồ đồng muộn (khoảng năm 1550 - 1100 trước công nguyên).
  -------------------------------------

          1. Mỹ thuật -- Hy Lạp -- Lịch sử. 2. Khảo cổ -- Hy Lạp. I. Phạm, Thiếu Hương, Dịch. II. Huỳnh, Ngọc Trảng, Dịch.

  Số phân loại : 938
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 938 M600TH

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R06B012099
  Các ĐKCB rỗi : R06B012099
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập