Leader01040nam a2200229 4500
001CVL070012013
040##$aĐHVHTPHCM
0410#$aVie$aEng
08214$a704.03 $bM600TH
1001#$aPhan, Ngọc Khuê
24510$aMỹ thuật dân tộc Thái ở Việt Nam = $bFine Arts of the Thai in Vietnam / $cPhan Ngọc Khuê.
24631$aFine Arts of the Thai in Vietnam
260##$aH. : $bMỹ thuật, $c2004
300##$a168 tr. : $bHình ảnh ; $c30 cm
5050#$aTài liệu gồm 7 phần:
-- Phần 1: Cảm hứng sáng tạo nghệ thuật
-- Phần 2: Sơ lược giới thiệu về dân tộc Thái ở Việt Nam
-- Phần 3: Kiến trúc và trang trí kiến trúc
-- Phần 4: Nghệ thuật trang trí trên vải
-- Phần 5: Đồ chạm bạc - trang sức
-- Phần 6: Đồ gốm
-- Phần 7: Đồ đan
5203#$aTài liệu giới thiệu sơ lược về dân tộc Thái ở Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh nghệ thuật kiến trúc ; nghệ thuật trang trí trên vải, đồ gốm, đồ đan.
546##$aSách song ngữ: Việt - Anh.
650#4$aMỹ thuật $xNgười Thái $zViệt Nam
900 True
911 Nguyễn Văn Xuyên>
925 G
926 A
927 SH
.