Dữ liệu biên mục

 • Điện ảnh Việt Nam. $nTập 4, $pLịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu /Trần Trọng Đăng Đàn.. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011 .- 1104 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .-
 • Trần, Trọng Đăng Đàn
  Điện ảnh Việt Nam. Tập 4, Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu / Trần Trọng Đăng Đàn. -- TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011

          1104 tr. : Hình ảnh ; 21 cm

          Contents: Tài liệu gồm 4 phần:
  -- Phần thứ nhất: Phim truyện truyền hình và phim truyện video Việt Nam
  -- Phần thứ hai: Điện ảnh Việt Nam trong lý luận, phê bình (III)
  -- Phần thứ ba: Nghiên cứu phim tài liệu Việt Nam qua hệ thống tổng phim mục tra cứu khoa học
  -- Phần thứ tư: Một thế kỷ điện ảnh Việt Nam: tổng luận

          1. Điện ảnh -- Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

  Số phân loại : 791.430 959 7
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 791.430 959 7 Đ305A

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 1GT  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L161GT003653, R161GT003652
  Các ĐKCB rỗi : L161GT003653, R161GT003652
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập