Leader00970nam a2200205 4500
001CVL090015020
040##$aĐHVHTPHCM
0410#$aeng$evie
08214$a707.4$bVI-229
24500$aVienam - Thailand contemporary art exhibition by lecturers of 6 university from Thailand and Vietnam = $bTriển lãm mỹ thuật đương đại của giảng viên 6 trường đại học Việt Nam và Thái Lan /$cNhiều tác giả.
24621$aTriển lãm mỹ thuật đương đại của giảng viên 6 trường đại học Việt Nam và Thái Lan
260##$aTP. Hồ Chí Minh : $bSở Văn hóa - Thông tin, $c2007 $eTrường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh
300##$a252 tr. : $bHình ảnh ; $c27 cm
5202#$aGiới thiệu các tác giả và tác phẩm mỹ thuật dự Triển lãm mỹ thuật đương đại của giảng viên 6 trường đại học Việt Nam và Thái Lan, lần thứ 6, năm 2007, tổ chức tại Huế.
546##$aSách song ngữ: Anh - Việt.
650#4$aMỹ thuật--Việt Nam--Thái lan--Thời hiện đại--Triển lãm
900 True
911 Nguyễn Văn Xuyên>
925 G
926 A
927 SH
.