Dữ liệu biên mục

 • Văn hóa Việt Nam - Nhìn từ mỹ thuật. $nT.1 /Chu Quang Trứ.. - Tái bản .- H. : Thời đại, 2010 .- 850 tr. ; 21 cm .-
 • Chu, Quang Trứ
  Văn hóa Việt Nam - Nhìn từ mỹ thuật. T.1 / Chu Quang Trứ. -- Tái bản. -- H. : Thời đại, 2010

          850 tr. ; 21 cm

          Contents: Tài liệu gồm các phần :
  -- Phần I : Văn hóa trong tâm thức người Việt
  -- Phần II : Về bản sắc văn hóa Việt Nam
  -- Phần III : Mỹ thuật hiện đại
  -- Phần IV : Nghệ thuật đình làng
  -- Phần V : Kiến trúc truyền thống

          1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Góc độ văn hóa.

  Số phân loại : 709.597
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 709.597 V115H

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 2B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R152B003997
  Các ĐKCB rỗi : R152B003997
  Kho : SDH  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R13SDH000318
  Các ĐKCB rỗi : R13SDH000318
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập