Dữ liệu biên mục

 • Điện ảnh Việt Nam trên những ngả đường thế giới /Hải Ninh. - H. : Văn hóa Thông tin, 2011 .- 234 tr. : minh họa ; 21 cm .-
 • Hải Ninh
  Điện ảnh Việt Nam trên những ngả đường thế giới / Hải Ninh. -- H. : Văn hóa Thông tin, 2011

          234 tr. : minh họa ; 21 cm
          1. Điện ảnh -- Lịch sử và phê bình -- Việt Nam.

  Số phân loại : 791.430 9597
  Mã hóa ký hiệu xếp giá : 791.430 9597 Đ305A

  Dữ liệu xếp giá   Chi tiết   
  Kho : 2B  Số bản 1
  Các ĐKCB có : R152B003242
  Các ĐKCB rỗi : R152B003242
  Kho : B  Số bản 2
  Các ĐKCB có : L15B027283, R15B027237
  Các ĐKCB rỗi : L15B027283, R15B027237
  Số thẻ:  
  Các mục từ truy cập