Tra cu

Bin mc

Bn c

nh k

B sung

Qun l

Chc nng nghip v:

Phn h Mn v tr n phm dng qun l v ghi li vic ngi c mn v hon tr cc n phm th vin, t a ra cc bo co thng k v tn sut, s lt mn n phm cng nh cc tra cu, tng kt s n phm ang trong tay bn c, ang b gi qu hn,...

Tnh nng s dng:

  • H tr m vch gip t ng ha ti a qu trnh ghi nht k mn v tr n phm ca ngi th th.

  • Kim tra t ng tnh trng hin thi ca bn c (gi tr ca th, nhm ngi dng, cc chnh sch cho mn tng ng, s sch ang gi, mc pht qu hn,...) trong qu trnh ngi c mn n phm.

  • V th thng k tn sut mn sch trong mt khong thi gian.

  • Kim tra, in th nhc nh ti cc bn c gi sch qu hn.

 

Copyright 2000, Tinh Van Co., LTD.