I. Giới thiệu tổng quát

Libol là giải pháp phần mềm tự động hóa thư viện tổng thể và trọn vẹn được Công ty Tinh Vân, Thư viện Quốc Gia và Trung tâm Thông tin tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia phối hợp nghiên cứu và phát triển. Phần mềm Libol đă nhận được tài trợ chính thức từ Ban chỉ đạo Chương tŕnh Quốc Gia về Công nghệ thông tin trong chương tŕnh tài trợ cho các phần mềm nội địa năm 1998.

Libol có thể được triển khai trên nhiều mô h́nh thư viện khác nhau. Các thư viện này có thể là thư viện đóng hoặc mở, là những thư viện truyền thống như những thư viện công cộng, thư viện của các trường đại học, các trung tâm thông tin, các thư viện chuyên ngành ... cho đến những thư viện điện tử quy mô lớn.

Libol gồm các phân hệ được tích hợp trong một cơ sở dữ liệu chung và có cơ chế vận hành thống nhất. Từ mọi điểm trong chương tŕnh, người dùng luôn luôn có thể hoán chuyển vị trí làm việc giữa các phân hệ. Các phân hệ mới sẽ được tiếp tục cập nhật thêm vào chương tŕnh và các phân hệ hiện có cũng sẽ luôn được cập nhật để đáp ứng được những nhu cầu thực tế của thư viện cũng như tận dụng được những công nghệ mới của ngành công nghệ thông tin.

Libol có khả năng quản lư được các loại ấn phẩm đa dạng với số lượng lớn, có thể tới hàng triệu bản ghi.

Libol được chuẩn hóa thông qua việc tuân thủ mọi tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện Việt Nam hiện đang được áp dụng tại Thư viện Quốc Gia và Trung tâm thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn ISO 2709, chuẩn UNIMARC của tổ chức IFLA, USMARC, chuẩn t́m kiếm liên thư viện Z39.50.

Libol hỗ trợ đa ngữ, hỗ trợ tiếng Việt một cách đầy đủ (cho phép t́m kiếm và sắp xếp theo bảng chữ cái và các dấu tiếng Việt). Libol hỗ trợ Unicode.

Libol cho phép chuyển đổi dữ liệu với các cơ sở dữ liệu thư viện được quản lư bằng CDS/ISIS hiện đang đ ược phổ biến tại các thư viện trong nước.

II. Các phân hệ

Chương tŕnh Libol hoạt động trên một cơ sở dữ liệu và cơ chế quản lư thống nhất. Tuy vậy, để đảm bảo rằng các quy tắc nghiệp vụ được phân tách rơ ràng, chương tŕnh Libol hiện thời được chia thành 7 phân hệ.

Do thông tin được chia sẻ giữa các phân hệ, một phân hệ có thể khai thác tối đa lượng dữ liệu liên quan đến quy tắc nghiệp vụ mà nó đảm trách từ cơ sở dữ liệu chung trong khi người sử dụng phân hệ chỉ cần nhập một lượng thông tin ít hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, các phân hệ cũng được thiết kế với mức độc lập sao cho sự thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu liên quan đến phân hệ này sẽ không làm ảnh hưởng đến sự vận hành của các phân hệ khác.

 

Copyright © 2002, Tinh Van Co., LTD.