Tra cu

Bin mc

Bn c

Mn tr

B sung

Qun l

Chc nng nghip v:

Phn h n phm nh k cho php qun l cc dnh n phm pht hnh tip tc nh bo, tp ch, tp san, nin gim...

Tnh nng s dng:

  • Bin mc ni dung thng tin ca n phm nh k.

  • Lp lch pht hnh tng ng vi n phm v cp nht cc s mi t cho php theo di qu trnh n phm v th vin theo tng nm.

  • Cho php xy dng cc mu t mua, khiu ni vi c quan pht hnh v cc s cn thiu.

  • Qun l s lng v gi thnh cng nh ngun nhp ca tng s c th tng hp thnh cc bo co ti chnh nh k hoc theo khong thi gian.

  • Cho php nh cc quy tc ng tp v xp gi.

 

Copyright 2000, Tinh Van Co., LTD.