Tra cu

Bn c

nh k

Mn tr

B sung

Qun l

Chc nng nghip v:

 • Phn h Bin mc thc hin vic thay i ni dung ca c s d liu nh nhp thm thng tin ca mt n phm mi, sa cc thng tin ca mt n phm trong c s d liu hay xa thng tin ca mt n phm khi c s d liu.

 • Nhng ngi thuc b phn bin mc c quyn truy cp vo phn h ny v c cp pht cho ngi dng theo 2 mc:

  • Mc 1: c quyn nhp, sa v xo mi n phm

  • Mc 2: c quyn nhp, sa v xo cc n phm do ngi nhp.

 • Phn h Bin mc cng cho php ngi dng cp nht cc trng d liu dng t in tham chiu phc v cho qu trnh bin mc (t in tc gi, t kha, cc khung phn loi...).

 • D liu ca phn h cp nht n phm c th c tham chiu bi tt c cc phn h cn li ca chng trnh Libol.

Tnh nng s dng:

 • Tin hnh cc quy tc hp l d liu ngay ti pha ngi dng.

 • Gn kt cc vn bn c lin quan hoc gi km cc file nh.

 • H tr a ngn ng.

 • H tr cc khung phn loi BBK, DDC (Dewey Decimal Classification), UDC (Universal Decimal Classification), LCC (Library of Congress Classification), Tiu mc (Subject Heasding), Khung phn loi mc quc gia.

 • Bin mc cc thuc tnh theo m hnh t in tham chiu.

 • Cho php t cc gi tr mc nh ca cc trng cho tng phin lm vic.

 • Duyt ton b c s d liu.

 • Sa, xa, cp nht cc t in tham chiu v cc bn ghi n phm.

 • H tr vic trao i d liu vi cc phn mm th vin khc thng qua cc khun dng d liu theo chun ISO2709 nh UNIMARC, USMARC, CDS/ISIS.

 • Lin kt vi phn h b sung bin mc nhng sch mi c th vin nhp v.

 • H tr m vch.

 

Copyright 2000, Tinh Van Co., LTD.