Tra cu

Bin mc

nh k

Mn tr

B sung

Qun l

Chc nng nghip v:

Phn h Bn c cho php qun l v cp nht thng tin ca cng ng ngi c c cp pht th c (hoc th mn).

Tnh nng s dng:

  • Cho php nhp cc thng tin lin quan n ngi s hu th (nh v cc thng tin khc).

  • Cho php gia hn, thu hi th.

  • Cho php phn loi bn c v thit t cc ch thch hp cho tng nhm bn c (quyn mn, s n phm c gi, thi gian c gi, mc pht...)

  • Tin hnh cc tra cu, thng k lin quan n d liu bn c

  • H tr m vch.

 

Copyright 2000, Tinh Van Co., LTD.